Contact

SM MM SV BT IS BN MS HR NT VS BC GL VN TL BR BZ CV CT IL CL IF GR PH BV DB AG TR OT DJ VL SB SJ CJ BH AR AB TM HD GJ CS MH
Birou:
SEDIU CENTRAL
Parc Industrial Sud, nr. 2
Tel.:  (+40) 261.824.401
Fax:   (+40) 261.824.402
E-mail: office@lubexpert.ro
Reprezentant Lubrifianti Auto
Daniel Cota
Tel: (+40) 742.107.210
E-mail: daniel.cota@lubexpert.ro
Reprezentant Lubrifianti Industriali
Octavian Gherghel
Tel: (+40) 748.036.457
E-mail: octavian.gherghel@lubexpert.ro
Vezi harta
Reprezentant:
Reprezentant Lubrifianti Auto
Daniel Cota
Tel: (+40) 742.107.210
E-mail: daniel.cota@lubexpert.ro
Reprezentant Lubrifianti Industriali
Octavian Gherghel
Tel: (+40) 748.036.457
E-mail: octavian.gherghel@lubexpert.ro
Reprezentant:
Reprezentant Lubrifianti Auto
Constantin Iftime
Tel.:  (+40) 744.778.527
E-mail: iftime.constantin@lubexpert.ro
Reprezentant Lubrifianti Industriali
Octavian Gherghel
Tel: (+40) 748.036.457
E-mail: octavian.gherghel@lubexpert.ro
Reprezentant:
Reprezentant Lubrifianti Auto
Constantin Iftime
Tel.:  (+40) 744.778.527
E-mail: iftime.constantin@lubexpert.ro
Reprezentant Lubrifianti Industriali
Claudiu Iancu
Tel: (+40) 741.208.084
E-mail: claudiu.iancu@lubexpert.ro
Punct de lucru:
Parc Industrial Europartner Sat Uricani, Comuna Miroslava, hala C5, etaj 1
Tel.:  (+40) 232.216.015
Reprezentant Lubrifianti Auto
Constantin Iftime
Tel.:  (+40) 744.778.527
E-mail: iftime.constantin@lubexpert.ro
Reprezentant Lubrifianti Industriali
Claudiu Iancu
Tel: (+40) 741.208.084
E-mail: claudiu.iancu@lubexpert.ro
Vezi harta
Reprezentant:
Reprezentant Lubrifianti Auto
Aurel Oprea
Tel.:  (+40) 740.047.789
E-mail: aurel.oprea@lubexpert.ro
Reprezentant Lubrifianti Industriali
Octavian Gherghel
Tel:  (+40) 748.036.457
E-mail: octavian.gherghel@lubexpert.ro
Punct de lucru:
Tg. Mures, Str. Mureseni, nr. 43
Reprezentant Lubrifianti Auto
Aurel Oprea
Tel.:  (+40) 740.047.789
E-mail: aurel.oprea@lubexpert.ro
Reprezentant Lubrifianti Industriali
Andrei Pantea
Tel:  (+40) 741.208.083
E-mail: andrei.pantea@lubexpert.ro
Vezi harta
Reprezentant:
Reprezentant Lubrifianti Auto
Aurel Oprea
Tel.:  (+40) 740.047.789
E-mail: aurel.oprea@lubexpert.ro
Reprezentant Lubrifianti Industriali
Andrei Pantea
Tel:  (+40) 741.208.083
E-mail: andrei.pantea@lubexpert.ro
Reprezentant:
Reprezentant Lubrifianti Auto
Constantin Iftime
Tel.:  (+40) 744.778.527
E-mail: iftime.constantin@lubexpert.ro
Reprezentant Lubrifianti Industriali
Claudiu Iancu
Tel: (+40) 741.208.084
E-mail: claudiu.iancu@lubexpert.ro
Reprezentant:
Reprezentant Lubrifianti Auto
Constantin Iftime
Tel.:  (+40) 744.778.527
E-mail: iftime.constantin@lubexpert.ro
Reprezentant Lubrifianti Industriali
Claudiu Iancu
Tel: (+40) 741.208.084
E-mail: claudiu.iancu@lubexpert.ro
Reprezentant:
Reprezentant Vanzari
Constantin Iftime
Tel.:  (+40) 748.036.339
E-mail: iftime.constatntin@lubexpert.ro
Reprezentant Lubrifianti Industriali
Claudiu Iancu
Tel: (+40) 741.208.084
E-mail: claudiu.iancu@lubexpert.ro
Reprezentant:
Reprezentant Lubrifianti Industriali si Auto
Catalin Marinescu
Tel.:  (+40) 741.208.089
E-mail: catalin.marinescu@lubexpert.ro
Reprezentant:
Reprezentant Lubrifianti Auto
Constantin Iftime
Tel.:  (+40) 744.778.527
E-mail: iftime.constantin@lubexpert.ro
Reprezentant Lubrifianti Industriali
Claudiu Iancu
Tel: (+40) 741.208.084
E-mail: claudiu.iancu@lubexpert.ro
Reprezentant:
Reprezentant Lubrifianti Industriali si Auto
Catalin Marinescu
Tel.:  (+40) 741.208.089
E-mail: catalin.marinescu@lubexpert.ro
Reprezentant:
Reprezentant Lubrifianti Auto
Ionut Trandafir
Tel.:  (+40) 736.203.996
E-mail: ionut.trandafir@lubexpert.ro
Reprezentant Lubrifianti Industriali
Claudiu Iancu
Tel: (+40) 741.208.084
E-mail: claudiu.iancu@lubexpert.ro
Reprezentant:
Reprezentant Lubrifianti Auto
Aurel Oprea
Tel.:  (+40) 740.047.789
E-mail: aurel.oprea@lubexpert.ro
Reprezentant Lubrifianti Industriali
Andrei Pantea
Tel: (+40) 741.208.083
E-mail: andrei.pantea@lubexpert.ro
Reprezentant::
Reprezentant Lubrifianti Industriali si Auto
Catalin Marinescu
Tel.:  (+40) 741.208.089
E-mail: catalin.marinescu@lubexpert.ro
Birou:
Reprezentant Lubrifianti Industriali si Auto
Catalin Marinescu
Tel.:  (+40) 741.208.089
E-mail: catalin.marinescu@lubexpert.ro
Reprezentant:
Reprezentant Lubrifianti Auto
Ionut Trandafir
Tel.:  (+40) 736.203.996
E-mail: ionut.trandafir@lubexpert.ro
Reprezentant Lubrifianti Industriali
Catalin Marinescu
Tel.:  (+40) 741.208.089
E-mail: catalin.marinescu@lubexpert.ro
Reprezentant:
Reprezentant Lubrifianti Auto
Ionut Trandafir
Tel.:  (+40) 736.203.996
E-mail: ionut.trandafir@lubexpert.ro
Reprezentant Lubrifianti Industriali
Catalin Marinescu
Tel.:  (+40) 741.208.089
E-mail: catalin.marinescu@lubexpert.ro
Birou:
Str. Pictor Barbu Iscovescu, nr. 26, ap. 1, sector 1
Tel.:  (+40) 21 314.55.10
Fax:   (+40) 21 314.50.11
Director Vanzari
Constantin Pasoi
Tel: (+40) 741.208.086
E-mail: constantin.pasoi@lubexpert.ro
Director Lubrifianti Industriali
Victor Nastase
Tel: (+40) 740.115.466
E-mail: victor.nastase@lubexpert.ro
Reprezentant Lubrifianti Auto
Ionut Trandafir
Tel: (+40) 736.203.996
E-mail: ionut.trandafir@lubexpert.ro
Reprezentant Lubrifianti Auto
Sergiu Ason
Tel: (+40) 734. 452.350
E-mail: sergiu.ason@lubexpert.ro
Reprezentant Lubrifianti Auto
Codrin Pavel
Tel: (+40) 741.208.081
E-mail: codrin.pavel@lubexpert.ro
Reprezentant Lubrifianti Industriali
Claudiu Iancu
Tel: (+40) 741.208.084
E-mail: claudiu.iancu@lubexpert.ro
Vezi harta
Depozit
str. Actiunii, nr. 26, Bucuresti
Vezi harta
Reprezentant:
Reprezentant Lubrifianti Auto
Mihai Demeter
Tel.:  (+40) 741.208.081
E-mail: mihai.demeter@lubexpert.ro
Reprezentant Lubrifianti Industriali
Claudiu Iancu
Tel.:  (+40) 741.208.084
E-mail: claudiu.iancu@lubexpert.ro
Reprezentant:
Reprezentant Lubrifianti Auto
Sergiu Ason
Tel.:  (+40) 734.452.350
E-mail: sergiu.ason@lubexpert.ro
Reprezentant Lubrifianti Industriali
Claudiu Iancu
Tel.:  (+40) 741.208.084
E-mail: claudiu.iancu@lubexpert.ro
Birou:
Str. Iuliu Maniu, nr. 32, cam. 4
Fax:   (+40) 268.477.514
Director Dezvoltare
Gelu Matau
Tel: (+40) 740.115.467
E-mail: gelu.matau@lubexpert.ro
Reprezentant Lubrifianti Industriali
Andrei Pantea
Tel: (+40) 741.208.083
E-mail: andrei.pantea@lubexpert.ro
Reprezentant Lubrifianti Auto
Aurel Oprea
Tel: (+40) 740.047.789
E-mail: aurel.oprea@lubexpert.ro
Vezi harta
Reprezentant:
Reprezentant Lubrifianti Auto
Sergiu Ason
Tel.:  (+40) 734.452.350
E-mail: sergiou.ason@lubexpert.ro
Reprezentant Lubrifianti Industriali
Claudiu Iancu
Tel.:  (+40) 741.208.084
E-mail: claudiu.iancu@lubexpert.ro
Reprezentant:
Reprezentant Lubrifianti Auto
Mihaita Nicolae
Tel.:  (+40) 745.071.414
E-mail: mihaita.nicolae@lubexpert.ro
Reprezentant Lubrifianti Industriali
Claudiu Iancu
Tel.:  (+40) 741.208.084
E-mail: claudiu.iancu@lubexpert.ro
Reprezentant:
Reprezentant Lubrifianti Auto
Codrin Pavel
Tel.:  (+40) 741.208.081
E-mail: codrin.pavel@lubexpert.ro
Reprezentant Lubrifianti Industriali
Claudiu Iancu
Tel.:  (+40) 741.208.084
E-mail: claudiu.iancu@lubexpert.ro
Reprezentant:
Reprezentant Lubrifianti Auto
Mihaita Nicolae
Tel.:  (+40) 745.071.414
E-mail: mihaita.nicolae@lubexpert.ro
Reprezentant Lubrifianti Industriali
Claudiu Iancu
Tel.:  (+40) 741.208.084
E-mail: claudiu.iancu@lubexpert.ro
Punct de lucru:
Craiova, Comuna Carcea, str. Aeroportului, FN
Tel/Fax::   (+40) 251.425.161
Reprezentant Lubrifianti Auto
Mihaita Nicolae
Tel:(+40) 745.071.414
E-mail: mihaita.nicolae@lubexpert.ro
Reprezentant Lubrifianti Industriali
Claudiu Iancu
Tel:(+40) 741.208.084
E-mail: claudiu.iancu@lubexpert.ro
Vezi harta
Reprezentant:
Reprezentant Lubrifianti Auto
Mihaita Nicolae
Tel:(+40) 745.071.414
E-mail: mihaita.nicolae@lubexpert.ro
Reprezentant Lubrifianti Industriali
Claudiu Iancu
Tel:(+40) 741.208.084
E-mail: claudiu.iancu@lubexpert.ro
Reprezentant:
Reprezentant Lubrifianti Auto
Aurel Oprea
Tel:(+40) 740.047.789
E-mail: aurel.oprea@lubexpert.ro
Reprezentant Lubrifianti Industriali
Andrei Pantea
Tel:(+40) 741.208.083
E-mail: andrei.pantea@lubexpert.ro
Reprezentant:
Reprezentant Lubrifianti Auto
Daniel Cota
Tel:(+40) 742.107.210
E-mail: daniel.cota@lubexpert.ro
Reprezentant Lubrifianti Industriali
Octavian Gherghel
Tel:(+40) 748.036.457
E-mail: octavian.gherghel@lubexpert.ro
Reprezentant:
Reprezentant Lubrifianti Auto
Daniel Cota
Tel:(+40) 742.107.210
E-mail: daniel.cota@lubexpert.ro
Reprezentant Lubrifianti Industriali
Octavian Gherghel
Tel:(+40) 748.036.457
E-mail: octavian.gherghel@lubexpert.ro
Reprezentant:
Reprezentant Lubrifianti Auto
Daniel Cota
Tel:(+40) 742.107.210
E-mail: daniel.cota@lubexpert.ro
Reprezentant Lubrifianti Auto
Radu Bredean
Tel:(+40) 745.348.571
E-mail: radu.bredean@lubexpert.ro
Reprezentant Lubrifianti Industriali
Octavian Gherghel
Tel:(+40) 748.036.457
E-mail: octavian.gherghel@lubexpert.ro
Reprezentant:
Reprezentant Lubrifianti Auto
Radu Bredean
Tel:(+40) 745.348.571
E-mail: radu.bredean@lubexpert.ro
Reprezentant Lubrifianti Industriali
Mircea Magurean
Tel:(+40) 744.390.129
E-mail: mircea.magurean@lubexpert.ro
Reprezentant:
Reprezentant Lubrifianti Auto
Daniel Cota
Tel:(+40) 742.107.210
E-mail: daniel.cota@lubexpert.ro
Reprezentant Lubrifianti Industriali
Octavian Gherghel
Tel:(+40) 748.036.457
E-mail: octavian.gherghel@lubexpert.ro
Punct de lucru:
Calea Sagului DN 59, km 7 (vis-a-vis de Baumax, in incinta Bliss Grup)
Reprezentant Lubrifianti Auto
Radu Bredean
Tel:(+40) 745.348.571
E-mail: radu.bredean@lubexpert.ro
Reprezentant Lubrifianti Industriali
Mircea Magurean
Tel:(+40) 0744.390.129
E-mail: mircea.magurean@lubexpert.ro
Vezi harta
Reprezentant:
Reprezentant Lubrifianti Auto
Radu Bredean
Tel:(+40) 745.348.571
E-mail: radu.bredean@lubexpert.ro
Reprezentant Lubrifianti Industriali
Mircea Magurean
Tel:(+40) 0744.390.129
E-mail: mircea.magurean@lubexpert.ro
Reprezentant:
Reprezentant Lubrifianti Auto
Mihaita Nicolae
Tel:(+40) 745.071.414
E-mail: mihaita.nicolae@lubexpert.ro
Reprezentant Lubrifianti Industriali
Claudiu Iancu
Tel:(+40) 741.208.084
E-mail: claudiu.iancu@lubexpert.ro
Reprezentant:
Reprezentant Lubrifianti Auto
Radu Bredean
Tel:(+40) 745.348.571
E-mail: radu.bredean@lubexpert.ro
Reprezentant Lubrifianti Industriali
Mircea Magurean
Tel:(+40) 744.390.129
E-mail: mircea.magurean@lubexpert.ro
Reprezentant:
Reprezentant Lubrifianti Auto
Mihaita Nicolae
Tel:(+40) 745.071.414
E-mail: mihaita.nicolae@lubexpert.ro
Reprezentant Lubrifianti Industriali
Mircea Magurean
Tel:(+40) 744.390.129
E-mail: mircea.magurean@lubexpert.ro
Contact
* Nume
Număr de telefon
E-mail
* Judet / Sector
Mesaj
* Bifeaza aici daca iti dai consimtamantul pentru colectarea si prelucrarea datelor personale
* Codul Captcha